Ruszył Ogólnopolski Konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W etapie wojewódzkim konkursu jest on skierowany do sołectw z terenu województwa pomorskiego, które w
latach 2010-2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Szczegóły wraz z Regulaminem kounkursu, dotyczące etapu wojewódzkiego są dostępne na stronie:https://www.bip.pomorskie.eu/a,68389,w-sprawie-przeprowadzenia-etapu-wojewodzkiego-konkursu-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa.html