Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii. 

UWAGA! Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2024 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 2. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas drugiej w nowej kadencji sesji skarszewskiej Rady Miejskiej, w drodze uchwał wybrano składy i przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

W piątek 17 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej, Początek obrad o godz. 13:00. Program sesji jest dostępny TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

sylwia baran

astryda grosz

KONDOLENCJE

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje kolejną, piątą edycję projektu ”Trenuj z Wojskiem 5”. Jest to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy.

Za nami pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji samorządowej. Po złożeniu ślubowania przez radnych, wybrano prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został Stefan Troka - doświadczony samorządowiec, który kierował pracami RM na początku lat 90., a w latach 1998-2002 był burmistrzem Skarszew.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2024 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 2. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.