Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2024 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 2. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że do 31.05.2024 r. należy złożyć obowiązkowe oświadczenia dotyczące laptopów otrzymanych w ramach Programu "Granty PPGR". Dotyczy to wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów/pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali laptopy w ramach wspomnianego Programu.

Przypominamy, że zmianie uległy godziny otwarcia i obsługi klientów Urzędu Miejskiego w środy i piątki. Dotąd dyżury po godzinach pracy pełnione były w środy tylko przez określonych pracowników poszczególnych Wydziałów. Od tego tygodnia, w środy będą dłużej pracować wszyscy pracownicy UM, co umożliwia klientom załatwienie tego dnia więcej spraw. W piątki czas pracy Urzędu Miejskiego zostanie skrócony z tytułu dłuższej pracy w środy.

We wtorek 7 maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej, w nowej kadencji samorządowej. Początek obrad o godz. 13:00. Program sesji jest dostępny TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

Informujemy, że do 20 maja br. rolnicy mogą składać wnioski dotyczące pomocy w szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych/działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przymrozkami wiosennymi (występujących od 15 kwietnia). Ma to na celu powołanie przez wojewodę komisji gminnej, która oszacuje poniesione straty. Wnioski składać należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

224

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga - po amerykańskiej - na świecie, będąc dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Józef Wybicki, autor słów "Mazurka Dąbrowskiego", związany w młodości ze Skarszewami, brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego.
 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Flaga państwowa obok godła i hymnu jest jednym z trzech symboli suwerenności Polski oraz historii dziedzictwa kulturowego narodu.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skarszew, 2 maja 2024 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy z równoczesnym jego odpracowaniem w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) w godz. 7:30 do 14:00.

Rozpoczęła się kolejna odsłona Programu Działaj Lokalnie. Nabór trwać będzie od 29 kwietnia do 2 czerwca 2024 r. Wnioski należy składać poprzez generator, dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl