Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim, w związku z wystąpieniem na terenie Polski wzrostu ryzyka namnażania się bakterii Legionella sp. w instalacjach wewnętrznych, zaleca zapoznanie się m.in. z publikacją wydaną przez Główny Inspektorat Sanitarny pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2023 / 2024  należy składać  w  terminie:
od  1 września  2023 r. do 15 września 2023 r. oraz do 15 października 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).
 

Zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie dotyczącej określenia poglądu mieszkańców na temat kierunków rozwoju gminy: https://forms.gle/nwh9bmwwHBq2DQow9

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 161/WOiKW/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. uprzejmie informuje się, że

Urząd Miejski w Skarszewach w dniu 14 sierpnia 2023 r. będzie nieczynny dla klientów.

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Uwagi można zgłaszać do końca bieżącego tygodnia, tj. do 6 sierpnia br.

Dziś, 1 sierpnia, o godz. 17:00 zawyją w gminie Skarszewy strażackie syreny. Trwający jedną minutę sygnał będzie formą uczczenia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz pamięci jego uczestników.

Burmistrz Skarszew informuje o możliwości zgłaszania przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL zapraszają do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”. Jest on skierowany do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów Uczestnictwo jest bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów - mogą tylko zyskać zdobywając dodatkowe nagrody pieniężne! Zgłoszenia udziału na stronie: https://czystesolectwo.pl

Jarmark św. Dominika to największa plenerowa impreza handlowo-wystawiennicza w Europie odbywająca się w Gdańsku od kilku wieków. Od kilkunastu lat Kociewie ma w jej programie swój dzień. Początkowo jako Unikaty z Kociewia, a od 2018 roku już jako Święto Kociewia, które odbędzie się 4 sierpnia. 

W czwartek, 27 lipca, o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Planowany porządek obrad dostępny jest TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.