Organizatorzy zapraszają serdecznie Kociewiaków i miłośników Kociewia na 4. Walne Plachandry Kociewskie w Pelplinie. Odbędą się one 15 sierpnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom ze strony pacjentów, Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach dołącza Poradnię Urologiczną do już funkcjonujących usług w ramach prywatnych poradni specjalistycznych. Rozpocznie ona działalność już w sierpniu.

Skarszewska wioska miejska – to tytuł nowego artykułu Marcina Woźny, pasjonata historii grodu nad Wietcisą i autora książek poświęconych temu tematowi.

Gmina Skarszewy pozyskała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 – tym razem na remont ul. Dworcowej w Skarszewach. To kwota 546 545 zł i stanowi ona 50 proc. środków potrzebnych na inwestycję, drugie tyle dołoży gmina. W ramach wniosku wykonamy remont nawierzchni asfaltowej na całej długości ul. Dworcowej.

 

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że od 4lipca do 20 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

W dniach 17-18 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach będzie wydawał produkty żywnościowe - dotyczy to mieszkańców naszej Gminy, którzy złożyli wnioski i zakwalifikowali się do pomocy w ramach realizacji PO PŻ w Podprogramie 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gmina Skarszewy otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu Sportowa Polska, w wysokości 740 700,00 zł. Dzięki temu znacząco poprawi się stan infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach. Wartość zadania wynosi 1 481 500,00 zł.

Szukasz działki pod zabudowę jednorodzinną lub usługową? Gmina Skarszewy oferuje do nabycia, w drodze przetargu, 24 niezabudowane działki w Sołectwo Godziszewo.

 
Gmina Skarszewy przystąpiła do kampanii „Otwórz się na pomoc”. To nowatorski projekt, z interaktywnymi filmami, dotyczący problemów uzależnienia dzieci od komputera i internetu oraz uzależnienia młodzieży od alkoholu. Zachęcamy zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do zapoznania się z filmami.