Ważna informacja. W związku z pracami prowadzonymi przez firmę STRABAG na ul. Kościelnej w Skarszewach, we wtorek 23 stycznia, w godz. 8:00-16:00, nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Kościelna, Zduńska, Szkolna, Kowalska oraz na Placu gen. Hallera od nr 10 do nr 15.

Panie w wieku od 45 do 74 lat będą mogły zrobić BEZPŁATNE badanie mammograficzne w mammobusie, W przyszłą środę, 24 stycznia, przy remizie Osp Skarszewy w godz. 9-15. Telefon do rejestracji: 58 325 76 02.

Informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 roku, na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”. Szczegóły na temat badania są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: KLIKNIJ TUTAJ

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zaprasza rodziców, którzy chcieliby poprawić kontakt z dziećmi, na warsztaty, które będą odbywały się w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej 9. Na zajęcia (30 godzin) można zgłaszać się w CUS przy ul. Szkolnej 9, pok. nr 3 lub pod numerem tel. 729 978 200.

Miło nam poinformować, że od nowego roku szkolnego (wrzesień 2024 r.) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach otwiera klasy sportowe o profilu piłka siatkowa i piłka nożna (w przyszłości także pływacka i lekkoatletyczna). Jak informuje dyrektor ZSP Ewa Pastwa, placówka przymierza się do otwarcia trzech sportowych klas: 4, 5 i 6.

W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 218 790,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Zgłoś pomysł jak promować działania proekologiczne i wygraj wycieczkę do Norwegii! Bliskie są Ci tematy związane z ochroną środowiska? Masz pomysł jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu oraz zachęcić do takich działań znajomych, rodzinę, sąsiadów i lokalne społeczności? Zadbaj o dobry klimat zgłaszając inicjatywę do konkursu i wygraj trzydniowy wyjazd do Norwegii!

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo. Pytania dotyczą m.in. administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Laureaci i ich nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne, a szkoły nagrody rzeczowe.
 

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 557 175,00zł na pomoc osobom niepełnosprawnym (100% kosztów zadania).

Dziś mija 150. rocznica urodzin błogosławionej siostry Marty Wieckiej (1874-1904). Pochodząca z Nowego Wieca siostra Marta (szarytka), mając 30 lat oddała życie za pracownika szpitala - młodego ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po chorym na tyfus, mimo że to właśnie pracownik był do tego zobowiązany. Zaraziwszy się śmiertelną wówczas chorobą, zmarła 30 maja 1904 roku.