Nad rzeką Wietcisa trwają prace związane z budową nowej kładki, łączącej ul. Wodną i ul. Sobieskiego. Nowe podpory kładki zlokalizowane zostały na lądzie, a sama kładka będzie przywieziona w całości.

Dodajmy, że na podporach usytuowane będą także latarnie oświetleniowe. Wymiana jest niezbędna - na starej kładce widoczne były korozja nośnych elementów stalowych pomostu oraz ubytki elementów betonowych.To część robót dotyczących rozbudowy, przebudowy i odtworzenia infrastruktury ulic: Grobla Mickiewicza, Sobieskiego i Wodna.

 

Zakres robót, które będą wykonane w ramach inwestycji to między innymi:
🔸 przebudowa dróg gminnych wraz ze zjazdami,
🔸 przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników,
🔸 budowa nowej kładki dla pieszych nad Wietcisą,
🔸 przebudowa oświetlenia drogowego,
🔸 przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
🔸 budowa przepompowni ścieków,
🔸 przebudowa sieci wodociągowej,
🔸 przebudowa sieci teletechnicznej,
🔸 rozbiórka budynku mieszkalnego (w ruinie, niezamieszkałego) i
     2 budynków gospodarczych.
 
Planowany termin zakończenia prac to wiosna br.

Wszystko odbywa się w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga unijne