W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 244 800,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

05 znak uproszczony kolor biale tlo

W ramach programu Gmina będzie realizowała Moduł I tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Świadczenia mają na celu odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z określonymi orzeczeniami oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach realizacji programu maksymalna ilość wsparcia to 240 godzin do końca roku. Przewiduje się, iż z programu skorzysta 25 osób, na rzecz których zostanie przepracowanych łącznie 6000 godzin. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, tel 58 588 24 36 do 28 lutego 2023 r.