Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał umowę z wykonawcą inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy”. Łączny koszt zadania to 5 mln 264 tys. zł, z czego 5 mln zł stanowią środki rządowe. 

POLSKI ŁAD LOGO

Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji będzie spółka Flize Gres z gminy Kartuzy. Z ramienia spółki umowę podpisał prezes Kamil Lejkowski. Przy podpisaniu umowy w Urzędzie Miejskim byli obecni zastępca burmistrza Cecylia Hinz, skarbnik gminy Sabina Spierewka, sekretarz gminy Andrzej Janikowski, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Kamiński, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

- To największa inwestycja w dziejach gminy związana z modernizacją dróg osiedlowych i śródpolnych. Dziękujemy rządowi za przyznane gminie środki w wysokości 95 proc. kosztów inwestycji, a także posłowi Kazimierzowi Smolińskiego za wspieranie naszych działań - powiedział burmistrz Jacek Pauli.

W ramach prac ułożone zostaną płyty drogowe, a ponadto zostanie wykonana przebudowa ul. Młyńskiej w Godziszewie (około 313 m długości) wraz z budową kanalizacji deszczowej. W Skarszewach płyty będą ułożone w następujących miejscach: ul. Działkowa i część ul. Gdańskiej,  ul. Górna, ul. Długa, ul. Nad Stawem, ul. Gdańska, ul. Objazdowa, ul. Osiedlowa. Natomiast na terenach wiejskich inwestycja będzie prowadzona w miejscowościach: Koźmin - działka nr 150,  Wolny Dwór - działki nr 370/79, 370/80, 370/30, Bolesławowo - działka nr 16/7, 16/2, Bączek - działka nr 5, Kamierowskie Piece - ul. Jeziorna, Pogódki - ul. Garczyńska, Demlin – Nowe Gołębiewko działka nr 286, Mirowo Duże - działka nr 24, Nowy Wiec - działki nr 212/4, 216/4, Szczodrowo ul. Bajeczna, Więckowy - działka nr 283/3.

W planach jest modernizacja kolejnych dróg gminnych – inwestycje w pozostałych sołectwach zostaną zrealizowane w oparciu o nowe edycje programów rządowych. Niebawem gmina ogłosi również przetarg na budowę dróg w ramach funduszy sołeckich (ok. 300 tys. złotych). Wkrótce też, po ustabilizowaniu warunków pogodowych, rozpoczną się wiosenne naprawy dróg. To nie koniec dobrych informacji drogowych dotyczących gminy Skarszewy - szczegóły niebawem.