Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że od 4lipca do 20 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Skarszewy.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ANONIMOWEJ ankiety internetowej znajduje się na stronie:
http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/016812194f8394b6
Zachęcamy do udziału w badaniu!