Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach zaprasza do korzystania z bezpłatnych opasek dla Seniorów. Chodzi o tzw. System Zdalnej Opieki, w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo”.

Opaska służy do szybkiego kontaktu z opiekunem w sytuacji zagrożenia życia poprzez użycie przycisku SOS. Opaski można użytkować po podpisaniu umowy, która wygaśnie z dniem 30 czerwca 2023 r.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, tel. 58 588 24 36 lub osobiście – pokój nr 13.