Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, że od środy 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Skarszewach można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Także od środy 09.11, od godz. 7:30 będzie dostępna w UM specjalna INFOLINIA w sprawie węgla: 58 536 56 60. Szczegóły i wniosek do pobrania są w dalszej części artykułu.

Proces zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

1. Złożenie wniosku (druk poniżej do pobrania) na zakup paliwa stałego w budynku Urzędu Miejskiego na parterze, pokój nr 4, bezpośrednia infolinia: 58 536 56 60.

2. Weryfikacja złożonego wniosku.

3. Poinformowanie mieszkańców o wystawieniu zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

4. Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach o numerze:

    BS Skarszewy 14 8340 0001 2011 0100 0143 0062

    W tytule przelewu podać należy: numer zaświadczenia, imię, nazwisko oraz adres.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, nastąpi przekazanie informacji do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu realizacji jak poniżej:
Składowaniem i dystrybucją węgla w imieniu Urzędu Miejskiego w Skarszewach zajmować się będzie GPK Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach. Pracownicy odpowiedzialni za dystrybucję węgla będą dzwonić do mieszkańców w celu ustalenia szczegółów odbioru zakupionego paliwa. Węgiel będzie można odbierać osobiście lub zostanie on dostarczony pod wskazany adres po opłaceniu transport.

UWAGA! DYSTRYBUCJA WĘGLA DO MIESZKAŃCÓW GMINY NASTĄPI PO DOSTARCZENIU GO PRZEZ IMPORTERA NA SKŁAD PRZY UL. GDAŃSKIEJ 6.

Do pobrania: WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA