Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego, czyli dopłaty do ponoszonych wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Gmina wypłaci dodatek wszystkim osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (z możliwością przedłużenia tego okresu).

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym czy w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek mogą ubiegać się również osoby posiadające zadłużenia czynszowe.

JAK UZYSKAĆ DODATEK

1. Dokumenty od wnioskodawcy potrzebne do obliczenia dodatku:

- wniosek o przyznanie dodatku,

- deklaracja o wysokości dochodów,

- dokumenty  potwierdzające rodzaj i wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku( np. powiadomienie o wysokości opłat mieszkaniowych, aneks czynszowy, rachunki),

- dokumenty właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej budynku.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym  2 066,98 zł,

- wieloosobowym  1 550,24 zł,

- na powyższe należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość i rodzaj dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:

1 os. - 35 m²

2 os. -  40 m²

3 os. - 45 m²

4 os. - 55 m²

5 os. - 60 m²

6 os. - 70 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

4. Dokumenty służące weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 na parterze budynku Urzędu Miejskiego lub pod nr tel. 58 588 22 01 wew. 8.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

Zaświadczenie o dochodach KLIKNIJ TUTAJ