Refundacja podatku VAT przysługuje osobie, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Dokumenty w sprawie refundacji zainteresowane osoby mogą składać m.in. na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
    • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wszystkie szczegóły są w informacji do pobrania poniżej:

INFORMACJA - plik pdf

INFORMACJA - plik docx